Domov

Časopis MIKS

 

Súčasťou záujmovej činnosti študentov Obchodnej akadémie Dušana Metoda Janotu  v Čadci je vydávenie študentského časopisu MIKS. Vychádza od januára 2000 raz za dva mesiace. Redakčnú radu tvoria študenti, ktorých zaujíma práca žurnalistov. Koordinátorom je PhDr. Alena Škrobánková a Ing. Rastislav Šulgan.  Časopis je obrazom života na našej škole, ale nachádzajú sa tu i náučné a zábavné články. Na jeho stránkach sa dočítate o úspechoch študentov, ich radostiach a problémoch, rôznych aktivitách, dobrých nápadoch - je v ňom všetko, čím študenti tejto školy žijú. K stálym rubrikám patria:

 

  

 

EDITORIÁL – slúži na uvítanie čitateľov a oboznámenie  s článkami, ktoré ich čakajú v konkrétnom čísle

 

 

 

ŽIVOT PO ŽIVOTE (NA OA)  – posledná dvojstránka časopisu sa takmer vždy venuje bývalým študentom, ktorých kroky zaviedli častokrát na veľmi zaujímavé miesta

 

 

 

KABINETNÉ DERBY – medzi profesormi, ktorí zdieľajú spoločný kabinet väčšinou vznikajú priateľstvá, a tak nám o sebe vedia prezradiť “zákulisné informácie“

 

 

 

TAJNIČKA + KRÍŽOVKY – super spôsob, ako efektívne zabiť čas, no zároveň potrápiť mozgové bunky

 

 

 

ŠTUDENTOVA SPOVEĎ – zaujímavý či náhodný študent našej školy nám o sebe môže niečo prezradiť (pocity zo školy, čo by zlepšil, svoje záujmy, .....

 

 

 

NOVINKY MESIACA – tie najlepšie tipy nielen zo sveta kníh, ale aj filmov, seriálov

 

 

 

ČITATEĽSKÉ OKIENKO – priestor pre vlastnú tvorbu študentov, pôsobivé recenzie či odporúčania na čítanie zaujímavých kníh

 

 

EKO OKIENKO – je dôležité, aby sme mysleli aj na našu planétu a práve tieto eko tipy môžu byť pre nás prínosné

 

 

ŠIK/ŠOK – každý deň pribúdajú a miznú rôzne trendy nielen zo sveta módy, ale aj z iných oblastí

 

SPRÁVY A OZNAMY - informujeme študentov o významných podujatiach na našej škole, ale i o kultúrnych akciách na Kysuciach ( v prípade, že sa nedeje nič zaujímavé,  možno tento formát v nejakom čísle vynechať)

 

 

 

ŠPORTOVÉ OKIENKO – športové úspechy našich študentov

 

 

 

Okrem stálych rubrík i zábavných článkov nájdete v MIKSE príspevky, ktoré pomáhajú študentom pri štúdiu a dávajú možnosť sebarealizácie. Estetickú funkciu plnia fotografie, obrázky a kresby študentov.
 

 

Dôkazom tvorivej aktivity redakčnej rady je:

 

 ČESTNÉ UZNANIE, ktoré náš časopis získal v celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisov PRO SLAVIS organizovanej Domom MS a Krajským úradom v Žiline,

 

 

 

 Diplom a Cena Kníhkupectva Martinus za pravidelnú rubriku Čitateľské okienkov celoslovenskej novinárskej súťaži Štúrovo pero 2020/ 21,

 

 Diplom a Cena NADÁCIE Slovenskej sporiteľne za 3. miesto časopisu MIKS  za zvyšovanie finančnej gramotnosti na stredných školách v celoslovenskej novinárskej súťaží Štúrovo pero 2020/ 21.

 

Redaktorky Anet, Adel a investigatívny novinár Patrik Herman na Štúrovom pere 2023

 

Štúrovo pero 2024 - Adel Koščaliková a Anet Šadláková

 

Štúrovo pero 2024 - Naše redaktorky a pán Lukáš Diko, šéfredaktor Investigatívneho centra Jána Kuciaka

 

 Ak máte záujem prispievať do nášho časopisu, kontaktujte PhDr. Alenu Škrobánkovú.

 

  • V prípade, že máte záujem pozrieť si nové číslo časopisu MIKS, kliknite tu.
  • V prípade, že máte záujem pozrieť si staršie čísla časopisu MIKS, kuknite: 

 

2023/2024: 1. číslo, 2. číslo, 3. číslo, 4. číslo

2022/2023: 1. číslo, 2. číslo, 3. číslo, 4. číslo

2021/2022: 1. číslo, 2. číslo, 3. číslo, 4. číslo

2019/2020: 1. číslo, 2. číslo, 

2018/2019: 1. číslo, 2. číslo, 3. číslo, 4. číslo

2017/2018: 1. číslo, 2. číslo, 3. číslo, 4. číslo

2016/2017: 1. číslo, 2. číslo, 3. číslo, 4. číslo, 5. číslo

2015/2016: 1. číslo, 2. číslo, 3. číslo, 4.číslo, 5. číslo

2014/2015: 1. číslo, 2. číslo, 3.číslo, 4. číslo 5.číslo
2009/2010: 2. číslo, 3 číslo
2010/2011: 4. číslo,

   

Redakčná rada 2023/2024

 

1. rad: Samuel Zeman, Nina Košťalová

2. rad: Martin Knižka, PhDr. Alena Škrobánková, Kvetka Heltková

3. rad: Adriána Rovderová, Zuzka Hlavačáková, Eliška Kucharčíková, Aneta Šíblová, Barča Staníková,

          Adela Koščaliková,Natália Jurčíková, Aneta Šadláková, Daniel Badura

 

 >>STARÁ REDAKČNA RADA<<