Domov

Časopis MIKS

 

Súčasťou záujmovej činnosti študentov Obchodnej akadémie Dušana Metoda Janotu  v Čadci je vydávenie študentského časopisu MIKS. Vychádza od januára 2000 raz za dva mesiace. Redakčnú radu tvoria študenti, ktorých zaujíma práca žurnalistov. Koordinátorom je PhDr. Alena Škrobánková. Časopis je obrazom života na našej škole, ale nachádzajú sa tu i náučné a zábavné články. Na jeho stránkach sa dočítate o úspechoch študentov, ich radostiach a problémoch, rôznych aktivitách, dobrých nápadoch - je v ňom všetko, čím študenti tejto školy žijú. K stálym rubrikám patria:

  

EDITORIÁL - tu reagujeme na aktuálny spoločenský problém alebo významný sviatok v mesiaci
SPRÁVY A OZNAMY - informujeme študentov o významných podujatiach na našej škole, ale i o kultúrnych akciách na Kysuciach
LITERÁRNE OKIENKO - snaží sa dať študentom priestor pre ich vlastnú tvorbu (poviedky, eseje, fejtóny, básne)

ŠPORTOVÉ OKIENKO – športové úspechy našich študentov
UDEĽOVANIE + A - v článku študenti poukazujú na správanie svojich vrstovníkov                                                                                                                                                                                              

Okrem stálych rubrík sú v časopise i zábavné články ako:
BLAHOŽELANIA, VTIPY,  KRÍŽOVKY, TEXTY PIESNÍ, ROZHOVORY S VYUČUJÚCIMI, UMELCAMI, POLITIKMI, ANKETY, BRPTY, RECENZIE, INFORMÁCIE Z INTERNETU a mnoho ďalších zaujímavých príspevkov, ktoré pomáhajú študentom pri štúdiu a dávajú možnosť sebarealizácie. Estetickú funkciu plnia obrázky, fotografie a kresby študentov.

 

Dôkazom tvorivej aktivity redakčnej rady je ČESTNÉ UZNANIE, ktoré náš časopis získal v celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisov PRO SLAVIS organizovanej Domom MS a Krajským úradom v Žiline. Ak máte záujem prispievať do nášho časopisu, kontaktujte PhDr. Alenu Škrobánkovú.

 

  • V prípade, že máte záujem pozrieť si nové číslo časopisu MIKS, kliknite tu.
  • V prípade, že máte záujem pozrieť si staršie čísla časopisu MIKS, kuknite: 

 

2019/2020: 1. číslo, 2. číslo, 3. číslo, 4. číslo

2018/2019: 1. číslo, 2. číslo, 3. číslo, 4. číslo

2017/2018: 1. číslo, 2. číslo, 3. číslo, 4. číslo

2016/2017: 1. číslo, 2. číslo, 3. číslo, 4. číslo, 5. číslo

2015/2016: 1. číslo, 2. číslo, 3. číslo, 4.číslo, 5. číslo

2014/2015: 1. číslo, 2. číslo, 3.číslo, 4. číslo 5.číslo
2009/2010: 2. číslo, 3 číslo
2010/2011:
4. číslo,

   

Redakčná rada 2019/2020

 

horný rad zľava: Zuzana Vavricová, Lucia Sobčáková, Alica Svrčková, Laura Kajánková, Lenka Šamajová, Aneta Majtánová

 

 

dolný rad zľava: Dominika Lajčáková Ing. Rastislav Šulgan, PhDr. Alena Škrobánková, Aneta Šadláková, Zuzana Krišicová

 >>STARÁ REDAKČNA RADA<<