Domov

Európska značka pre jazyky

 

Prestížna cena pre OA DMJ Čadca

Ocenenie cenou kvality „Európska značka pre jazyky“

 

Rozhodnutím národnej poroty Iniciatívy Európskej komisie pre inovačné jazykové projekty po výberovom konaní prevzali dňa 28. septembra 2016 na slávnostnej ceremónii v Bratislave, ktorá sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, významné ocenenie Ing. Jitka Konáriková, riaditeľka školy a Ing. Mária Kullová, koordinátorka za súťažný projekt „Prehĺbenie odborných a jazykových kompetencií pre úspešné uplatnenie sa na medzinárodnom trhu práce“ – „Európska značka pre jazyky“.

 

OA DMJ Čadca, ako jediný zástupca stredných škôl ŽSK, postúpila s projektom do súťaže, ktorý hodnotila národná porota na základe náročných európskych kritérií v troch kolách.

 

Odborná komisia tento rok vybrala spomedzi 22 prihlásených projektov zo všetkých krajov Slovenska, podporujúcich vzdelávanie v cudzích jazykoch, tri víťazné, medzi ktoré patril i projekt OA DMJ Čadca.

 

Projekt bol zameraný na získavanie pracovnej skúsenosti žiaka v medzinárodnom podnikateľskom prostredí a získanie nových odborných kompetencií žiaka v ich príprave na uplatnenie sa na domácom i zahraničnom trhu práce a projekt spĺňa náročné európske kritériá a inovačný prístup k výučbe cudzieho jazyka.

 

Takéto ocenenie predstavuje pre školu mimoriadny úspech, z ktorého sa škola nesmierne teší a tým ponúka terajším i budúcim žiakom ešte vyššiu úroveň odborného ekonomického a jazykového vzdelávania.

 

Európska značka pre jazyky je iniciatíva Európskej komisie na podporu jazykového vzdelávania, ktorá vznikla už v roku 1998 a tohto roku sa konal už 14. ročník súťaže.

 

Slávnostnú ceremóniu sprevádzala príjemná atmosféra za prítomnosti pozvaných domácich i zahraničných hostí, ktorým boli prezentované i ocenené projekty.

 

Autor: Ing. Jitka Konáriková, RŠ