Domov

Občianske združenie

Občianske združenie pre pomoc Obchodnej akadémii v Čadci

Ulica 17. novembra 2701, 022 01 Čadca

 

Adresa: Ulica 17. novembra 2701, 022 01 Čadca

IČO: 37815610

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno: Občianske združenie pre pomoc Obchodnej akadémii v Čadci

Účet: VÚB banka Čadca, 1683736053/0200, IBAN: SK96 0200 0000 0016 8373 6053

  

OZNAM KU 2% Z DANE 

 

Tlačivá 2023:

tlačivo Vyhlásenie k 2 % - stiahnuť >>

tlačivo Potvrdenie k 2 % - stiahnuť >>

 

V riadku 13 Vyhlásenia sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eura. 

 

Cieľom občianskeho združenia je:

  • podpora materiálnej a technickej pomoci pri výstavbe, zariaďovaní, prevádzke a údržbe Obchodnej akadémie v Čadci
  • organizovanie mimoškolských činností
  • pomoc pri obstarávaní a modernizovaní učebných pomôcok 

 

Škola ďakuje všetkým sponzorom, ktorí prispeli OZ pre pomoc OA v Čadci a zároveň ďakuje všetkým rodičom, absolventom a sympatizantom školy, ktorí poukážu finančnú čiastku vo výške 2% z dane z príjmu na účet Občianskeho združenia pre pomoc Obchodnej akadémii v Čadci.

 

01 ZMLUVA OZ

02 ZMLUVA OZ

03 ZMLUVA OZ

04 DAROVACIA ZMLUVA OZ