Domov

Učitelia

Ing. Jitka Konáriková

Riaditeľka školy

e-mail: jkonarikova@oadmj.sk

telefón, fax: (+421) 041/4332103

Ing. Alena Jurgová

Zástupkyňa riaditeľky

e-mail: ajurgova@oadmj.sk

telefón, fax: (+421) 041/4332103

Mgr. Vladimír Večerík

Zástupca riaditeľky

e-mail: vvecerik@oadmj.sk

telefón, fax: (+421) 041/4332103

PhDr. Jarmila Belešová

Hospodárka školy

e-mail: jbelesova@oadmj.sk

telefón, fax: (+421) 041/4332106, 4332103

Marta Kuzmová

Sekretariát školy

e-mail: sekretariat@oadmj.sk

e-mail: mkuzmova@oadmj.sk

telefón, fax: (+421) 041/4332106, 4332103

Mgr. Ľubomíra Šušková

Mzdová učtáreň školy

e-mail: lsuskova@oadmj.sk

telefón, fax: (+421) 041/4335442

Mgr. Marta Kapusniaková

Finančná učtáreň školy

e-mail: mkapusniakova@oadmj.sk

telefón, fax: (+421) 041/4335442

Jarmila Slováková

Školská jedáleň

 e-mail: jslovakova@oadmj.sk 

telefón, fax: (+421) 041/4335441, 4332103

Ing. Rastislav Šulgan

IKT technik/ web administrátor/ učiteľ IKT

e-mail: rsulgan(zavináč)oadmj.sk

Mgr. Peter Adamica

e-mail: padamica@oadmj.sk

Mgr. Michaela Balošáková

e-mail: mbalosakova@oadmj.sk

Ing. Katarína Bebejová

e-mail: kbebejova@oadmj.sk

Mgr. Kristína Bednárová

e-mail: kbednarova@oadmj.sk

Mgr. Zuzana Bočková

e-mail: zbockova@oadmj.sk

Mgr. Iveta Čekanová

e-mail: icekanova@oadmj.sk

PaedDr. Emília Černeková

e-mail: ecernekova@oadmj.sk

Ing. Zuzana Faťarová

e-mail: zfatarova@oadmj.sk

Ing. Angelika Fekulová

e-mail: afekulova@oadmj.sk

PaedDr. Gabriela Filová

e-mail: gfilova@oadmj.sk

Ing. Lenka Juračková

e-mail: ljurackova@oadmj.sk

Ing. Mária Kamenišťáková

e-mail: mkamenistakova@oadmj.sk

RNDr. Renáta Koniarová

e-mail: rkoniarova@oadmj.sk

Mgr. Marta Kubalová

e-mail: mkubalova@oadmj.sk

Ing. Mária Kullová

e-mail: mkullova@oadmj.sk

Ing. Mária Kupková

e-mail: mkupkova@oadmj.sk

Mgr. Jana Majáková

e-mail: jmajakova@oadmj.sk

Ing. Anna Masláková

e-mail: amaslakova@oadmj.sk

PaedDr. Zuzana Mináriková

e-mail: zminarikova@oadmj.sk

PaedDr. Mária Miníková

e-mail: mminikova@oadmj.sk

Ing. Erika Padychová

e-mail: epadychova@oadmj.sk

Ing. Jana Plaštiaková

e-mail: jplastiakova@oadmj.sk

Mgr. Marcela Šavelová

e-mail: msavelova@oadmj.sk

PhDr. Alena Škrobánková

e-mail: askrobankova@oadmj.sk

PaedDr. Zuzana Staníková

e-mail: zstanikova@oadmj.sk

Ing. Jana Večeríková

e-mail: jvecerikova@oadmj.sk

Jozef Zemaník
Jozef Beleš
Jana Zemaníková
Viera Blahová
Anna Čičková
Slavomíra Benková
Darina Ficková
Eva Halvoníková

 

 

Margita Krellová
Miroslava Martiniaková