Domov

Časový rozvrh hodín

 

 

Vyučovacia hodina

 

Trvanie vyučovacej hodiny

 

    Dĺžka prestávky            

        po vyučovacej hodine                                             

0. HODINA

07.05 – 07.50

10 min

1. HODINA

08.00 – 08.45

5 min

2. HODINA

08.50 – 09.35

10 min

3. HODINA

 09.45 – 10.30

5 min

4. HODINA

10.35 – 11.20

30 min

5. HODINA

11.50 – 12.35

5 min

6. HODINA

12.40 – 13.25

5 min

7. HODINA

13.30 – 14.15

10 min

8. HODINA

14.25 – 15.10