Domov

Súťaže tried

  

Študenti Obchodnej akadémie Dušana Metoda Janotu v Čadci aj v školskom roku 2023/2024 súťažia o získanie titulu TOP trieda. Táto súťaž už tradične zahŕňa dodržiavanie školského poriadku, starostlivosť žiakov o svoju triedu, nástenku, rôzne aktivity a úspechy v súťažiach. Triedy získavajú body priebežne počas celého školského roka a na jeho konci budú vyhlásení víťazi súťaže.

 

Aktualizované kritériá a priebežné hodnotenie jednotlivých tried sú uvedené v priložených súboroch.

 

Autor: PaedDr. Zuzana Mináriková