Domov

Ustanovenia web stránky

Na stránke, ako aj na jej podstránkach(ďalej len na "stránke"), je potrebné dodržiavať nasledovné ustanovenia:

 

1. Je zakázané porušovať platné zákony a ustanovenia Slovenskej republiky.

2. Neprispievať článkami, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi.

3. Striktne zakázané sú vulgarizmy, nadávky, osočovanie, rasizmus a pod.

4. Nepoužívať žiadne nelegálne materiály(hry, programy, videá, hudbu, fotografie, dokumenty, súbory, ...), ktoré sú v rozpore s ich šírením, nemá na ne užívateľ licenčné práva alebo inak porušujú zákon.

5. Nepoužívať žiadne odkazy na stránky s nelegálnym obsahom (warezy, torrenty,...)

6. V prípade, že je nám nahlásené nelegálne prispievanie zo strany účastníka, vyhradzuje si administrátor stránky článok zrušiť, prípadne v opakovanom prípade zrušiť účet užívateľa.

7. Za všetky odkazy, smerujúce na iné stránky, zodpovedá výlučne užívateľ, ktorý pridal príspevok.

 

Prevádzkovateľ stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za príspevky vložené od užívateľov.

Vyhradzuje si však právo zmazať akýkoľvek príspevok bez udania dôvodu.
Taktiež si vyhradzuje právo zmazať akýkoľvek príspevok, ktorý bol nahlásený ako nelegálny po prekontrolovaní obsahu.

Administrátor priebežne sleduje príspevky, avšak neručí za ich pravosť, legálnosť a pravdivosť. Ak takýto článok nájde, má právo ho ihneď z mazať bez uvedomenia užívateľa(ov).

Všetky následky za pridaný materiál, ktorý pridal užívateľ, znáša užívateľ nie prevádzkovateľ stránky.

Užívateľ sám znáša zodpovednosť za svoje konanie.

Registráciou a užívaním stránky súhlasí s uvedenými podmienkami.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto ustanovenia bez následného uvedomenia užívateľov.