Domov

Štátna skúška z HOK

    

Každoročne sa na našej škole v spolupráci s Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave koná štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie.

   

Účelom štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností, návykov a schopností z administratívy a korešpondencie.