Domov

Rada rodičov

 

Rada rodičov je združenie volených zástupcov jednotlivých tried Obchodnej akadémie Dušana Metoda Janotu v Čadci. Jej základnou úlohou a hlavným cieľom je zabezpečenie čo najvyššej úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu na škole v spolupráci s vedením školy a pedagógmi. Činnosť sa riadi Stanovami Rady rodičov. Zasadnutia sa konajú dvakrát za školský rok v novembri a v apríli.