Domov

Správa web stránky

  

Správcovia jednotlivých sekcií a podsekcií:

 

Štúdium - Ing. Jurgová


Prijímacie konanie - p. Kuzmová


Maturita - Mgr. Večerík


Pre žiakov 

 • Triedy - p. Kuzmová, Ing. Šulgan
 • Súťaže tried - PaedDr. Mináriková
 • Rozvrh tried - Ing. Jurgová
 • Zastupovanie - Ing. Jurgová
 • Časový rozvrh hodín - Ing. Jurgová
 • CLIL - Ing. Kullová
 • SOČ - Ing. Faťarová
 • Výchovný poradca - RNDr. Koniarová
 • Štipendiá - PhDr. Belešová
 • Krúžky - p. Kuzmová, Ing. Šulgan
 • Štátna skúška z HOK - Ing. Večeríková
 • Prax - Ing. Kamenišťáková, Ing. Masláková

O škole

 • História školy - Ing. Konáriková
 • Prezentácia školy - Mgr. Večerík, Ing. Šulgan, RNDr. Koniarová
 • Ustanovania web stránky - Ing. Šulgan
 • Správa web stránky - Ing. Šulgan

Kontakty - p. Kuzmová, PhDr. Belešová


ECDL - certifikát - Ing. Šulgan

Dokumenty - Ing. Konáriková


Elektronická žiacka knižka - jednotliví vyučujúci


Jedáleň - p. Slováková


Časopis MIKS - PhDr. Škrobánková


Školské projekty

 • Vráťme šport do škôl- Mgr. Adamica
 • Program ERASMUS+ - Ing. Kullová
 • KomPrax - POVEDZ NIE - Mgr. Šavelová
 • ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY - PaedDr. Černeková
 • ROZVOJ STREDNÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA - Ing. Konáriková
 • NÁRODNÝ PROJEKT "MODERNÉ VZDELÁVANIE-DIGITÁLNE VZDELÁVANIE PRE VŠEOBECNO-VZDELÁVACIE PREDMETY" - Ing. Konáriková
 • NÁRODNÝ PROJEKT-ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA - Ing. Konáriková
 • GENS UNA SUMUS - p. Kuzmová 
 • EEBG - Ing. Kullová
 • PHARE CBC - Ing. Konáriková
 • SOCRATES COMENIUS - PaedDr. Miníková
 • I-CAMPUS - Mgr. Bednárová
 • ZELENÁ ŠKOLA - Mgr. Kubalová
 • VRÁŤME ŠPORT DO ŠKôL - Mgr. Majáková 
 • LEONARDO DA VINCI - Mgr. Bednárová
 • PROJEKT OTVORTE OČI  - PaedDr. Filová
 • NÁRODNÝ PROJEKT KomPrax - Ing. Šulgan
 • ŽIVÉ KNIŽNICE - Ing. Kullová
 • POZNÁVANÍM HISTÓRIE ROZVÍJAME VLASTENECTVO A NÁRODNÉ POVEDOMIE - Mgr. Kubalová

Zmluvy - PhDr. Belešová


Objednávky - p. Kuzmová


Faktúry - Mgr. Kapusniaková


Pracovné ponuky - PhDr. Belešová


Občianske združenie - Ing. Kupková


Rada školy - PaedDr. Filová


Rada rodičov - Ing. Fekulová


Žiacka školská rada - Mgr. Šavelová


Oznamy/Aktuality - autor príslušného príspevku


Slide: dôležité informácie - Ing. Konáriková


Akcie/Podujatia - Ing. Jurgová 


Fotogaléria - Ing. Šulgan