Domov

Pracovná ponuka

  

Škola momentálne nemá žiadne voľné pracovné miesta

 

 

Kontaktné informácie:             OA DMJ, Ul. 17. novembra 2701, 022 01  Čadca

                                               e-mail: sekretariat@oadmj.sk

 

Kontaktná osoba:                    Ing. Jitka Konáriková, č. t. 041/433 21 03