Domov

Pracovná ponuka

  

Výberové konanie na voľné pracovné miesto

 

 

Podľa zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z  21. 10. 2011 vznikla zamestnávateľovi povinnosť podľa § 11 a) informovať o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Informácie o pracovnom mieste:

 

Miesto:                                    Obchodná akadémia DMJ, Ul. 17. novembra 2701, 022 01  Čadca

 

Termín nástupu:                     01. 09. 2015

 

Pracovná pozícia:                    učiteľ/ka SŠ

 

Aprobácia:                              anglický jazyk

 

Rozsah úväzku:                       100 % (zastupovanie počas MD)

 

Požiadavky:                             - kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z.

                                                 o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších

                                                 predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

                                               - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

                                               - bezúhonnosť

 

Výberové konanie:                   18. 06. 2015 o 9.00 h

 

Požadované doklady:              žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, motivačný

                                               list, doklady o vzdelaní

 

Kontaktné informácie:             OA DMJ, Ul. 17. novembra 2701, 022 01  Čadca

                                               e-mail: sekretariat@oadmj.sk

 

Kontaktná osoba:                    Ing. Jitka Konáriková, č. t. 041/433 21 03