Domov

Učebné plány

Platné pre začiatok štúdia od šk. r. 2013/2014

  • odbor 6317 M obchodná akadémia - otvoriť >>
  • odbor 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium - otvoriť >>

Platné pre začiatok štúdia od šk. r. 2022/2023

  • odbor 6317 M obchodná akadémia - otvoriť >>
  • odbor 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium - otvoriť >>

 

Platné pre začiatok štúdia od šk. r. 2023/2024 - DUáLNE VZDELáVANIE