Domov

Aktivity ŽŠR

 

Aktivity ŽŠR v mesiaci marec 2022  - Charita pre Ukrajinu

Aktivity ŽŠR v mesiaci január 2022  - Začni písať rok 2022 so ŽŠR

Aktivity ŽŠR v mesiaci január 2022  - Súťaž o najbláznivejšiu fotku triedy

Aktivity ŽŠR v mesiaci december 2019  - Dobrovoľníctvo - Mikuláš vo Viacúčelovom zariadení pre seniorov v Čadci

Aktivity ŽŠR v mesiaci november 2019  - 1. ročník turnaja v hre piškvorky pre zdravotne znevýhodnených ľudí

Aktivity ŽŠR v mesiaci november 2019  - Oblastný piškvorkový turnaj v Žiline

Aktivity ŽŠR v mesiaci október 2019  - Školský piškvorkový turnaj - 5. ročník

Aktivity ŽŠR v mesiaci apríl 2019  - Valné zhromaždenie RŽSK, návšteva NRSR a NBS

Aktivity ŽŠR v mesiaci apríl 2019  - Červený 1. apríl

Aktivity ŽŠR v mesiaci marec 2019  - Nultý ročník piškvorkového turnaja žiakov základných škôl

Aktivity ŽŠR v mesiaci január 2019  - Miss Reneta 2019

Aktivity ŽŠR  - Adopcia na diaľku 2018

Aktivity ŽŠR v mesiaci december 2018 - Cena za aktívne občianstvo a ľudskosť

Aktivity ŽŠR v mesiaci november 2018 - Oblastná a krajská súťaž PIŠQWORKY 2018 Žilina

Aktivity ŽŠR v mesiaci december 2018 - Mikuláš 2018

Aktivity ŽŠR v mesiaci november 2018 - Prednáška a workshop pre členov ŽŠR

Aktivity ŽŠR v mesiaci november 2018 - Keď vzájomná rozdielnosť tvorí súlad 4

Aktivity ŽŠR v mesiaci október 2018 - Nultý ročník súťaže pre zdravotne znevýhodnených ľudí v HRE PIŠKVORKY

Aktivity ŽŠR v mesiaci október 2018 - Školský piškvorkový turnaj 2018, 4. ročník

Aktivity ŽŠR v mesiaci máj/jún 2018 - Grantový program ŽSK mládež v pohybe – spolu dokážeme viac 2018

Aktivity ŽŠR v mesiaci január/február 2018 - Benefičný koncert "Študentské srdce pre Adama"

Aktivity ŽŠR v mesiaci december 2017 - Mikulášsky deň

Aktivity ŽŠR v mesiaci november 2017 - Keď vzájomná rozdielnosť tvorí súlad

Aktivity ŽŠR v mesiaci november 2017 - Oblastný PišQworkový turnaj 2017

Aktivity ŽŠR v mesiaci október 2017 - Strašidelná noc v škole

Aktivity ŽŠR v mesiaci jún 2017 - Charita 2016/2017

Aktivity ŽŠR v mesiaci jún 2017 - projekt "Keď vzájomná rozdielnosť tvorí súlad 2"

Aktivity ŽŠR v mesiaci marec 2017 - súťaž "Môj ideálny zamestnávateľ"

Aktivity ŽŠR v mesiaci marec 2017

Aktivity ŽŠR v mesiaci január 2017 - "Miss Reneta"

Aktivity ŽŠR v mesiaci december 2016

Aktivity ŽŠR v mesiaci november 2016 - "Projekt"

Aktivity ŽŠR v mesiaci november 2016 - "Pišqworky"

Aktivity ŽŠR v mesiaci október 2016

Aktivity ŽŠR v mesiaci apríl - "Piškvorky 2016"

Aktivity ŽŠR v mesiaci apríl - "Pyžamový deň"

Aktivity ŽŠR v mesiaci január - "Miss Reneta 2016"

Aktivity ŽŠR v mesiaci december - "Mikuláš 2015"

Aktivity ŽŠR v mesiaci november 2015

Aktivity ŽŠR v mesiaci október 2015

Erasmus +

Mikuláš 2014

Miss Reneta 2014

Kysucké kráľovstvo vedomostí a zručností 2014

Fórum života 2014

KomPrax - workshop

Adopcia na diaľku