Domov

OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ

 

Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) zrealizovala Ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť, pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a ministerstva vnútra SR.

 

Medzi ocenenými v kategórii aktívny mládežník, člen ŽŠR, bola aj naša žiačka Patrícia Ďuranová z 5.B triedy, ktorá svojim konaním a činmi dokazuje, že dnešná mládež nie je egoistická a má reálny záujem nielen o dobrovoľnícku činnosť, ale aj integráciu so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi z rôznych domovov a centier sociálnych služieb (DSS, CSS) .

 

V rámci projektových aktivít ŽŠR, ale aj vo svojom voľnom čase sa venuje mentálne a psychicky postihnutým klientom, či už na pôde našej školy alebo v jednotlivých DSS a CSS a pomocou rôznych zážitkových aktivít sa snaží skvalitniť a obohatiť ich životy. Jej nadšenie láska a záujem, s akým pristupuje k týmto ľuďom je obdivuhodný a „ nákazlivý“. Obohacuje ním nielen seba, svojich priateľov a spolužiakov, ale aj nás učiteľov. Ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť jej právom prináleží.

 

Autor: Mgr. Marcela Šavelová