Domov

Nultý ročník Piškvorkového turnaja žiakov základných škôl

 

Dňa 21. 3. 2019 sa v Kultúrnom dome v Rakovej konal nultý ročník piškvorkového turnaja žiakov základných škôl. Organizácie turnaja sa úspešne zhostili naši členovia ŽŠR OA DMJ v spolupráci s CVČ Raková, pod záštitou pani riaditeľky Martiny Remešovej. Našu školu predstavila na úvod v krátkej prezentácii predsedníčka ŽŠR Petronela Chrastinová a priblížila žiakom ZŠ činnosť žiackej rady na OA.

 

Nultého ročníka piškvorkového turnaja sa zúčastnilo 40 žiakov z dvoch základných škôl: Cirkevná Základná škola J. Palárika Raková a Základná škola Milana Mravca Raková. Priebeh súťaže mali pod palcom Miloš Horeličan a Tobiáš Remeš z 2.C, ktorým asistovali Petronela Chrastinová, Kristína Kocúrková, Natália Fraňová, Nikola Jašurková a Nikola Pytlová. Súťažiaci boli rozdelení do desiatich družstiev po štyroch žiakov a hrali podľa vopred stanoveného herného plánu, s ktorým boli vopred oboznámení. Každú dvojicu súťažných družstiev mal na starosti jeden člen žiackej rady.

 

Veríme, že nultý ročník je začiatkom ďalších vydarených stretnutí, do budúcna, s viacerými základnými školami.

 

Autor: Mgr. Marcela Šavelová