Domov

ZELENÁ ŠKOLA

ZELENÁ ŠKOLA

 

ČO JE ZELENÁ ŠKOLA? 

PREZENTÁCIA ZELENEJ ŠKOLY

ENVIRONMENTÁLNY AUDIT ŠKOLY 2016-2018 - VODA

ENVIRONMNENTÁLNY AKČNÝ PLÁN 2016-2018

EKO KÓDEX - VODA

EKO KÓDEX

KOLÉGIUM ZELENEJ ŠKOLY 2020-2021

ENV AUDIT - POTRAVINY

ENVIRONMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN 2019-2021 POTRAVINY


NAŠE AKTIVITY

CERTIFIKÁT ZELENÁ ŠKOLA2

SVETOVÝ SUPERMARKET

ZÁCHRANA NETOPIERA

SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

DAROVALI SME KRAJŠIE VIANOCE

EKO ŽOLÍK

SVETOVÝ DEŇ BEZ ÁUT - nie všetko sa dá

SVETOVÝ DEŇ MLIEKA NA NAŠEJ ŠKOLE

SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY 2014

CERTIFIKÁT ZELENÁ ŠKOLA

ZBER PAPIERA 2015

SLADKÁ POMOC DRUHÝM

BURZA KNÍH

ZELENÁ ŠKOLA NA DNI OTVORENÝCH DVERÍ

RADOSŤ DEŤOM

SLADKÁ POMOC

DAJME VECIAM DRUHÚ ŠANCU

DVA V JEDNOM

REGIONÁLNY SEMINÁR ZELENEJ ŠKOLY

DEŇ ZEME 2016

5 DNÍ PRE MESTO

ZBER PAPIERA 2016

ZBER PAPIERA 2017

SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY 2017

DAJME VECIAM DRUHÚ ŠANCU 2017

DEŇ ZEME 2018

ZBER PAPIERA 2018

SVETOVÝ DEŇ MLIEKA NA ŠKOLÁCH 2018

CERTIFIKÁT ZELENÁ ŠKOLA 2018

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTE ZELENÁ ŠKOLA

ZBER PAPIERA NA OA 2019

SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY 2019

SVETOVÝ DEŇ MLIEKA NA ŠKOLÁCH

NEPLYTVAJME POTRAVINAMI

ZELENÁ OSVETA NA OA

ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE - palmový olej, fair trade výrobky, plytvanie potravinami

VZDELÁVANIE UČITEĽOV ZELENÝCH ŠKôL

AKCIA "VYČISTÍME SPOLU KRAJ"

GENERÁCIA, KTOREJ ZÁLEŽÍ...

ZBER PAPIERA 2022

DEŇ ZELENEJ ŠKOLY

 

PROJEKTY

,,BYLINKOVÝ RAJ"

ZÁHRADA, KTORÁ UČÍ

WORKSHOP K PROJEKTU "ZÁHRADA, KTORÁ UČÍ

EKO HLIADKA - VIDEOPREZENTÁCIA

TATRANSKÍ RYTIERI

ZÁHRADA, KTORÁ UČÍ 2