Domov

VRÁŤME ŠPORT DO ŠKÔL 2017 - bedminton pre všetkých

  

O projekte

 

V kalendárnom roku 2016/2017 sme získali finančné prostriedky z grantového programu odboru školstva a športu ŽSK s názvom „Vráťme šport do škôl“.

 

Finančné prostriedky sa využili v projekte s názvom „Bedminton – hra pre všetkých“. Hlavným cieľom tohto projektu bolo modernizovať materiálno-technické vybavenie tretieho bedmintonového dvorca, rozšíriť ponuku pohybových aktivít na hodinách telesnej a športovej výchovy a zabezpečiť doplnkové športové aktivity pre mládež. Cieľom bolo realizovať športovú relaxáciu zamestnancov školy v popoludňajších hodinách.

 

V školskom roku 2016/2017 bol realizovaný bedmintonový krúžok, ktorý pravidelne navštevovali študenti našej školy, ktorí sa zapájali do rôznych bedmintonových súťaží organizovaných na našej škole.

Realizácia projektu vedie k rozšíreniu voľno-časových aktivít v rámci športových krúžkov. Zariadenie využívajú okrem žiakov aj zamestnanci školy k relaxácii v rámci zdravej telesnej aktivity.

 

Aktivita č. 1

 

Aktivita č. 2

 

Aktivita č. 3

 

Aktivita č. 4

 

Aktivita č. 5