Domov

Študijné odbory

 • 6317 6 obchodná akadémia
  od šk. r. 2012/2013 zmena kódu: 6317 M - otvoriť >>

   

 • 6317 6 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium (slovensko-anglické)
  od šk. r. 2012/2013 zmena kódu: 6317 M 74 - otvoriť >>

   

 • 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium (slovensko-nemecké) - otvoriť >>