Domov

SOCRATES COMENIUS

 

Naša škola, Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, v rokoch 2003-2006 úspešne participovala na projekte Európskej únie SOCRATES – COMENIUS (spolu s Nemeckom, Talianskom, Švédskom a Poľskom), realizovanom s podporou Európskeho spoločenstva .

 

Téma tohto projektu bola pre mladých ľudí veľmi zaujímavá a nanajvýš aktuálna - „Príprava na pracovný život v Európe“.  Ako subtému sme si vybrali „Pracovný život v horách“. Pracovným jazykom bola nemčina. Sústredili sme sa najmä na cestovný ruch nášho regiónu, predovšetkým na prezentáciu lyžiarskych stredísk, ako je Veľká Rača – Oščadnica, na zamestnanosť absolventov škôl v oblasti cestovného ruchu a služieb, na pracovný svet handicapovaných ľudí a ich možnosti zapojiť sa do bežného pracovného života.

Súčasťou našej práce bolo aj znovu oživenie starých remesiel, najmä drotárstva, ako súčasti našej identity a kultúry.

 

Študenti našej školy mali možnosť získať touto cestou nové skúsenosti a poznatky, spoznať nových ľudí, kultúru, životný štýl, ako aj prehĺbiť a zlepšiť si svoje jazykové schopnosti. Dokázali, že svojim zahraničným spolužiakom dokážu byť rovnocennými partnermi vo všetkých oblastiach, vrátane jazykovej.

 

V rámci tohto projektu sme sa zúčastnili pracovných stretnutí v Poľsku, v Nemecku a na Sicílii. Naši študenti privítali nemeckých spolužiakov u nás a tiež sa zúčastnili týždenného výmenného pobytu v Nemecku.

 

V septembri 2006 sa uskutočnil SOCRATES – míting u nás na Slovensku. Jeho účastníkom sme pripravili bohatý program. Naši zahraniční hostia mali možnosť vidieť nielen výsledky našej práce, ale aj náš kraj s jeho pamätihodnosťami, prírodnými krásami, ochutnať našu kuchyňu a spoznať kultúru nášho regiónu. Študenti prezentovali svoju prácu a úspechy v regionálnej tlači, spolupracovali s úradmi miestnej samosprávy a pri práci využívali moderné komunikačné prostriedky. Učiteľom priniesol tento projekt možnosť porovnať metódy a prácu svojich kolegov u nás a v zahraničí, pedagogickú a mimoškolskú činnosť, ako aj školské systémy jednotlivých účastníckych krajín.