Domov

Projekt OTVORTE OČI

 

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“

/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ/

 

Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax 

 

Realizátor projektu: Volker Sospeter

 

Realizačný tím: PaedDr. Gabriela Vrbinárová, Marika Gábrišová 

 

Dňa 26. 03. 2014 sa na našej škole uskutočnila realizačná fáza malého projektu s názvom ,,OTVORTE OČI“.  Zúčastnení žiaci ukázali svoju tvorivosť, overili si svoje vedomosti, zručnosti,  schopnosti pracovať v skupinách, pomáhať jeden druhému.  V uvedenej fáze maľovali a tvorili produkty s témou vandalizmu,  závislosti na fajčení a drogách.  Navštívila nás aj seržantka mestskej polície Mgr. Marcela Voreková, ktorá počas workshopu oboznámila študentov s problematikou vandalizmu, kriminality, či požívaním omamných látok u neplnoletých osôb v našom meste.

 

Výsledkom tvorivej práce sú pôsobivé dielka, ktoré v závere ohodnotil realizačný tím spolu s Mgr. Marcelou Vorekovou. Autori prvých piatich najlepších výtvorov boli obdarovaní knihami, ostatní si tiež odniesli vecné ceny. Vytvorené plagáty a kresby budú zdobiť priestory Obchodnej akadémie D. M. Janotu v Čadci. 

 

Projekt dopadol podľa našich predstáv a myslíme si, že by nemal chýbať na žiadnej škole.