Domov

Prečo písať SOČ

 

Sára Mikolášová, študentka 4. ročníka bilingválnej sekcie na OA Čadca - účastníčka celoslovenského kola SOČ

 

Do SOČ som sa pôvodne vôbec nechcela zapojiť, pretože z rôznych zdrojov som sa dozvedela, že pri tejto práci sa veľmi veľa narobím; treba zháňať rôzne materiály, chodiť do terénu, oslovovať ľudí,... Tak som si povedala, že si nebudem pridávať prácu, mám dosť iných aktivít. Že som sa do SOČ nakoniec zapojila, za to „môže“ pani profesorka Emília Černeková, ktorá trvala na tom, aby som tému začala riešiť, že má veľký potenciál. Nechala som sa presvedčiť a dnes som tomu veľmi rada.

 

Po víťazstve v školskom kole som postupne prešla okresným i krajským kolom a úspešne

som sa prebojovala až do celoslovenského finále, ktoré sa konalo na pôde Žilinskej univerzity v Žiline.

 

V celoslovenskom kole som sa stretla s nebývalou konkurenciou. Všetky práce, ktoré som mala možnosť vidieť sa vyznačovali vysokou úrovňou spracovania aj obhajoby. Odborné komisie mali pri rozhodovaní veľmi ťažkú úlohu.

 

Akým prínosom pre mňa teda bolo zapojenie sa do SOČ-ky?

 

·         Možnosť vidieť práce mojich súperov, pretože každá práca bola fascinujúca a vynikajúco spracovaná

·         Možnosť spoznať mnohých nových ľudí, ktorí ma obohatili novými poznatkami

·         Možnosť nadviazať reálnu spoluprácu  – už mám dohodnutý biznis; svojimi maľbami budem dotvárať saká a iné dizajnové kúsky, ktoré vyrába „kolega“ zo SOČ-ky

 

Čo dodať na záver?

 

Myslím si, že obetovať čas na tvorbu SOČ vôbec nebolo zbytočnou voľbou, naopak, prínos pre mňa bol oveľa väčší.

 

 

Matej Repčík, žiak 4. D triedy na Obchodnej akadémii D. M. Janotu v Čadci, úspešný riešiteľ SOČ (3. miesto na krajskom kole SOČ v školskom roku 2015/2016)

 

Každý učiteľ vám o SOČ povie, že je to práca, ktorá vás pripraví na štúdium na VŠ, naučí získavať a spracovávať informácie či kriticky premýšľať. No ako súťažiaci musím tiež povedať, že SOČ ma naučila oveľa viac.

 

Všetko to vyznieva ako otrepané frázy... Mňa ale SOČ obohatila aj o skúsenosti, ktoré využijem všade. Každému je jasné, že napísať 25 strán odborného textu nie je jednoduché. Stojí to veľa námahy, energie a stresu. A práve tieto na prvý pohľad nepríjemné veci sú na SOČ-ke najlepšie. Na svete neexistuje študent, ktorý by občas neodovzdával úlohu na poslednú chvíľu. Vtedy zažíva stres a ten sa pri SOČ-ke naučí ovládať a vyhnúť sa mu. Práca na SOČ-ke naučí každého robiť si svoj „časový manažment“, naplánovať si činnosti, aby dosiahol stanovený cieľ.

 

SOČ-ku určite odporúčam všetkým študentom,  na súťaž nemusí ísť každý, stačí len napísať prácu, ktorá človeka obohatí. Mladý človek by mal vedieť spracovávať názory iných a vyjadrovať svoj vlastný, tu si každý overí, či to dokáže.

 

Mária Kullová, 20 rokov, absolventka bilingválneho štúdia Obchodnej akadémie D. M. Janotu v Čadci, študentka Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

 

Keď som po príchode na strednú školu prvýkrát počula o Stredoškolskej odbornej činnosti (ďalej SOČ), zdalo sa mi nemožné a zbytočné, venovať sa popri škole ešte práci navyše. Z omylu ma však veľmi rýchlo vyviedol starší žiak, ktorý si SOČku pochvaľoval a tvrdil, že si bez nej štúdium nevie predstaviť. Povedala som si, že to skúsim a stálo to za to.

 

Písaniu SOČky som sa napokon venovala počas celých piatich rokov na strednej škole. Celkovo som napísala 10 prác a v každej som sa venovala inej téme. Hoci pravidlá písania a prezentačných prehliadok sa nemenili, každý rok mi priniesol niečo nové. Zakaždým som získala nové informácie a zručnosti, spoznala nových ľudí a mala možnosť žasnúť nad nápadmi mladých ľudí, ktorý prezentovali tie najrozličnejšie práce.

 

Častokrát sa stretávam s názormi, že SOČka je zbytočná, že práca trvá príliš dlho, že popri škole na to nie je dostatok času, že to aj tak k ničomu nevedie. Omyl. Po toľkých prácach môžem spoľahlivo a pravdivo povedať, že odmenou za prácu nie je len účasť na jednotlivých kolách súťaže. SOČka je možnosť ako prezentovať seba. Môžeme sa s ľuďmi podeliť o to, čo nás baví a čomu sa venujeme vo svojom voľnom čase. Každá téma si nájde svoje miesto v zozname súťažných odborov.

 

V rámci písania práce SOČ získava človek cenné skúsenosti z oblasti práce s informáciami a údajmi. Naučí sa ako triediť, formulovať a ukladať fakty. Získava praktické zručnosti pri práci s textovými editormi a tvorbou prezentácií či videí. Významný je aj kontakt s porotou, kde si pri prezentácii na vlastnej koži vyskúša, čo znamená čeliť kritike, argumentovať a diskutovať o danej problematike.

 

Jednou z najdôležitejších vecí je fakt, že na SOČke dostávame rady a odporúčania, za ktoré by sme inak zaplatili veľa peňazí. Rôzne kurzy na prípravu na pohovor a ďalšie aktivity, za ktoré ľudia bežne platia, to všetko dostaneme za našu prácu. Kritika nás posunie dopredu a vlastné chyby nám dajú viac ako akýkoľvek návod alebo príručka.

 

Kompetencie, ktoré som získala počas písania a obhajovania vlastných SOČ prác aktívne využívam aj teraz. Komunikácia je základ, ktorý potrebujeme nielen na vysokej škole, ale i v zamestnaní a každodennom živote.

 

SOČka je teda viac ako len súťaž. Nezáleží na tom, do akého kola postúpime alebo na akom mieste skončíme. Dôležité je to, čo si so sebou odnesieme a ako to v budúcnosti dokážeme využiť.

 

Písanie práce SOČ je výborná príležitosť a odporúčam ju všetkým mladým ľuďom na strednej škole. Tak nečakajte a hurá do písania :)