Domov

Poznávaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie

 

Dňa 21. mája 2014,  sme sa my 3. A Obchodnej akadémie Dušana Metoda Janotu v Čadci, v rámci malého projektu financovaného ŽSK vydali na náučnú cestu po stopách našich kysuckých dejateľov. 

Naše prvé kroky viedli do Vysokej nad Kysucou,  kde sme navštívili pamätnú izbu Eugena Andrew Cernana. Vďaka pútavej prednáške pána prednostu sme si prehĺbili vedomosti o tomto známom americkom astronautovi so slovenskými koreňmi. 

A takto pozitívne naladení sme sa presunuli do ďalšej významnej obce – Staškov. Život známeho herca a režiséra Jozefa Kronera v maličkej železničnej chalúpke sa už navždy vryl do staškovskej histórie aj do pamäti všetkých Kysučanov. Pri vstupe do tohto domčeka sme pocítili neobyčajnú atmosféru života ľudí v minulosti. Z myšlienok nás vytrhla až príjemná prechádzka rozkvitnutou lúkou pomedzi umelecké sochy charakteristické pre filmové diela Jozefa Kronera. Ani výstavu drôtených sôch Eugena Andrew Cernana, Jozefa Kronera a Janka Palárika na obecnom úrade sme si nemohli nechať ujsť, a výklad milej pani z CVČ nás nabudil navštíviť aj Rakovú. 

S túžbou ukryť sa pred pálivými slnečnými lúčmi sme sa rýchlo presunuli do pamätnej izby slovenského dramatika Janka Palárika, známeho napríklad pre diela Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, Drotár, Inkognito... na ktorého počesť sa každoročne koná prehliadka ochotníckych divadiel z celého Slovenska s názvom Palárikova-Raková. Celý náš výlet sme spečatili vydarenou fotkou pri soche tohto dejateľa. 

Cestou domov si každý z nás uvedomil dôležitosť vlastenectva a hrdosť na naše národné povedomie.

 

Alžbeta Kubanková a Martina Dejová, 

študentky 3. A triedy OA D. M. Janotu – bilingválne štúdium v Čadci