Domov

PHARE CBS

Cezhraničný ruch dvoch stredných škôl v Euroregióne Beskydy (Kysuce – Žywiec) Projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie (PHARE) vo výške 14 400 EUR

 

 Vypracovali sme spoločne s poľskou školou zrkadlový projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PHARE.

ZESPÓL SZKÓL EKONOMICZNO- GASTRONOMICZNYCH ŽYWIEC.

 

Projekt bol úspešný a s jeho realizáciou sme začali tento školský rok. Cieľom projektu je podpora a zvýšenie počtu cezhraničných stretnutí mládeže medzi dvoma strednými odbornými školami Slovensko – Poľsko. Chceme, aby si dve rôzne kultúry našli k sebe spoločnú cestu, aby sa študenti dozvedeli čo najviac o postojoch svojich rovesníkov z inej krajiny, a aby si spoločne uvedomili, že dnes už patria do veľkej európskej komunity. V rámci projektu sme vypracovali niekoľko aktivít:

 

aktivita 1 – úvodné stretnutie učiteľov a študentov obidvoch škôl v Čadci (Žywci)

aktivita 2 – jednodňový výlet do Čadce a okolia (do Žywca a okolia)

aktivita 3 – odborný seminár pre študentov obidvoch škôl v Čadci

aktivita 4 – vianočné stretnutie v Žywci

aktivita 5 – športové podujatie v Čadci - volejbalový turnaj

aktivita 6 – dvojdňový výlet do Žywca a okolia

aktivita 7 – športové podujatie v Žywci - futbalový turnaj

aktivita 8 – spoločný výstup na Veľkú Raču

aktivita 9 – dvojdňový výlet do Čadce a okolia  

 

 

Prvé spoločné stretnutia boli veľmi srdečné, študenti a učitelia sa vzájomne spoznali, vznikli prvé priateľstvá. Realizácou tohto projektu chceme položiť základ budúcej spolupráce medzi školami.