Domov

Organizácia praxe

  

Prax sa realizuje v rozsahu 10 pracovných dní v každom ročníku:

 

  • Študijný odbor 6317 M obchodná akadémia v 3. ročníku v mesiaci máj a v 4. ročníku v mesiaci december.
  • Študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium v 4. ročníku v mesiaci máj a v 5. ročníku v mesiaci december.

 

Prax prebieha na pracoviskách mimo školy. Odporúčané pracoviská pre realizáciu praxe sú napríklad príspevkové a rozpočtové organizácie, súkromné podniky a firmy výrobného a nevýrobného charakteru, verejná správa, finančné inštitúcie a iné organizácie. V prípade žiakov bilingválneho štúdia existuje možnosť realizácie praxe i v zahraničí, a to po splnení stanovených podmienok.

 

Autor: Ing. Mária Kamenišťáková, Ing. Anna Masláková