Domov

Národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“

 

 

 

 

 

 

 

 

  • projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
  • projekt moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie je určené pre všeobecno-vzdelávacie predmety
  • predmetom tohto projektu je zapožičanie didaktickej techniky: interaktívna tabuľa, projektor, notebook so softvérom a sada reproduktorov + ozvučenie učebne