Domov

Národný projekt – Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

 

  

 

 

 

 

 

  

  • cieľom projektu MŠVVaŠ  SR je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, zariadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu i vyškolenie vybraných pracovníkov
  • predmetom vybavenia v projekte – interaktívna tabuľa, projektor, notebook, tablety, wifi router