Domov

KomPrax - ŠPORT - MOST KU KOMUNIKÁCII

 

MALÝ PROJEKT v rámci Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax

 

Dňa 10. 09. 2014 sa v priestoroch OA DMJ Čadca uskutočnil volejbalový turnaj pre žiakov OA DMJ s názvom Šport – Most ku komunikácii, ktorého hlavným cieľom bolo podporiť a rozvíjať priateľské vzťahy i komunikáciu medzi mladými ľuďmi práve prostredníctvom športu.

 

Do turnaja sa zapojilo 12 družstiev. Prvé tri víťazné družstvá získali vecné odmeny.

 

Výsledková listina:

 

1. miesto – 3. D (Andočová, Brňáková, Pišteková, Kováčiková, Ježiková, Habláková, Gurová)

2. miesto – 4. A (Badura, Jurga, Petreková, Benková, Gužíková, Berčáková, Šoporová, Nečeda)

3. miesto –3. A (Kvašňovský, Jakubek, Kubištová, Golisová, Lušňáková, Čarnecká) 

 

Ďalším zámerom tohto projektu bolo motivovať mladých ľudí k pohybu, k športovým aktivitám, kde sa môžu lepšie navzájom spoznávať, a tak vytvárať mosty vzájomného porozumenia a rešpektovania osobitostí každého jedinca.

 

Prostredníctvom tejto akcie sa realizátorka projektu oboznámila s potrebami mladých ľudí, čo pre nich znamená komunikácia – ako by si predstavovali komunikáciu medzi mladými ľuďmi navzájom i komunikáciu medzi nimi a dospelými.

 

Realizátor projektu: Mgr. Kristína Bednárová

Realizačný tím: Jakub Badura, Michal Jurga, Mária Štefková, Mgr. Jana Majáková, Mgr. Peter Adamica

Cieľová skupina: žiaci OA DMJ Čadca vo veku 16 – 19 rokov

 

1. miesto

 

2. miesto

 

 

3. miesto 

 

 

 

Autor: Mgr. Kristína Bednárová