Domov

Hodnotenie praxe

 

Hodnotenie v predmete prax sa realizuje v súlade so stanovenými platnými kritériami.

 

Žiaci sú klasifikovaní známkou. Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu je:

 

  • hodnotenie v Zázname o praxi (hodnotenie pracovníka povereného organizovaním praxe určeného organizáciou zabezpečujúcou vo svojej prevádzke prax),
  • hodnotenie výstupu z praxe v súlade so stanovenými požiadavkami a kritériami predmetovej komisie poverenej organizáciou praxe.

 

V hodnotení sa zohľadňuje i ospravedlnená absencia žiaka v súlade so stanovenými kritériami.

 

Autor: Ing. Mária Kamenišťáková, Ing. Anna Masláková