Domov

EEBG

Princíp tejto hry spočíva v založení fiktívnej firmy so všetkými jej právnymi náležitosťami, vrátane prieskumu trhu, aj zahraničného, plánovania pracovných síl, finančného krytia, rozpočtu, platobnej bilancie a vo vypracovaní podnikateľského zámeru. Dôležitou súčasťou tohoto projektu je vypracovanie zmlúv s rôznymi inštitúciami, akými sú banky, krajský súd, živnostenský úrad, daňový úrad, poisťovne atď. Jednou z najťažších podmienok je vypracovanie zmlúv so zahraničnými partnermi - joint venture a zostavenie finančného plánu na 3 roky. Veľký dôraz pri hodnotení sa kladie na európsky význam a ekologickú stránku projektu. Dorozumievacím jazykom študentov je anglický jazyk, kontaktujú sa najmä cez internet a fax. 


Do tejto súťaže je naša škola, ako jediná škola zo Slovenska, zapojená od roku 1994. Naši študenti obhajovali svoje projekty v Taliansku, Dánsku, Škótsku a na Faerských ostrovoch. Všetci učitelia i študenti, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže, pochopili, že jej zmyslom nie je to, kto zvíťazí, pretože všetky projekty sú vždy výborné a rovnocenné, ale to, že sa stretnú študenti a učitelia zo všetkých kútov Európy, ktorí si vymieňajú názory na dianie vo svete, vo svojich krajinách, na školách a pod.

Nadväzujú nové kontakty a priateľstvá a majú dobrý pocit z toho, že my do vyspelej Európy skutočne patríme. Naši študenti každý rok dôstojne reprezentujú nielen našu školu, región, ale celé Slovensko. Preukazujú výborné jazykové schopnosti a vedomosti nielen z ekonomických predmetov, ale aj z geografie, dejepisu a ostatných predmetov.

 

Organizátori finálnej súťaže vždy pripravia pre učiteľov aj študentov bohatý program - návštevu kultúrnych pamiatok, prijatie u primátora mesta, kultúrne podujatia a zaujímavé exkurzie do podnikov. Počas piatich dní sa študenti stretávajú s významnými podnikateľmi, bankármi a politikmi, ktorí sa zúčastňujú na súťaži ako pozorovatelia a sponzori.

Sponzorom našej školy je pán Andrea Gambi, riaditeľ talianskej vzdelávacej agentúry CONSORZIO PROVINCIALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE RAVENNA, ktorá je hlavným koordinátorom celej súťaže. 

 

Ing. Elena Kováčová, riaditeľka OA DMJ Čadca

spolu s pánom Andreom Gambim, riaditeľom agentúry

 

>>> EEBG prezentácia <<<

>>> rekapitulácia účasti na EEBG <<<