Domov

Čo je CLIL

  

 Používanie metódy  CLIL v rámci vyučovania odborných ekonomických predmetov v odboroch bilingválneho štúdia

(workshop)

 

Keďže nám záleží na študijných výsledkoch a podmienkach štúdia našich žiakov v bilingválnych odboroch štúdia, dňa 11. 09. 2014 sa stretli vyučujúce odborných ekonomických predmetov v cudzom jazyku: Ing. Jana Plaštiaková, Ing. Katarína Bebejová, Ing. Mária Kupková, Ing. Beáta Polačkováa PaedDr. Mária Miníková, aby absolvovali workshop pod vedením Ing. Márie Kullovej na tému Používanie metódy CLIL na vyučovacích hodinách odborných ekonomických predmetov v cudzích jazykoch.

 

Za prítomnosti pani riaditeľky Ing. Jitky Konárikovej a zástupcu riaditeľky Mgr. Vladimíra Večeríka účastníci workshopu živo diskutovali o problematike vyučovania odborných ekonomických predmetov (ekonomika a právo, tovaroznalectvo, hospodárska korešpondencia), o metódach, aktivitách a spôsoboch hodnotenia v rámci vyučovacích hodín s cieľom neustále zvyšovať kvalitu vzdelávania na našej škole a pomáhať tak našim žiakom pri ich náročnej práci.

 

Viac informácií o tom, aké aspekty metódy boli v rámci workshopu analyzované, nájdete v prezentácii.