Domov

ZRPŠ A RADA RODIČOV NOVEMBER 2018

 

Riaditeľstvo OA DMJ Čadca oznamuje rodičom, že triedne ZRPŠ sa uskutoční dňa 15. 11. 2018 v učebni podľa rozpisu:

 

 • 1. ročník – začiatok o 15.00 h,

 

 • 2.-5. ročník – začiatok o 16.30 h,

 

 • individuálne konzultácie s vyučujúcimi – od 15.00 h do 16.00 h.

 

 

 

Zasadnutie Rady rodičov sa uskutoční v ten istý deň o 15.45 h v učebni A.

 

S programom zasadnutia budú členovia Rady rodičov oboznámení v pozvánke.

 

Ing. Jitka Konáriková, riad. školy