Domov

ZRPŠ A RADA RODIČOV 2019

 

Triedne ZRPŠ sa uskutoční dňa 25. 4. 2019 o 16.30 h v učebni podľa rozpisu zverejneného na dverách školy.

 

Individuálne konzultácie rodičov s jednotlivými vyučujúcimi budú prebiehať od 14.30 h do 16.30 h.

 

Zasadnutie Rady rodičov sa uskutoční v ten istý deň o 15.30 h v učebni A.

 

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Ing. Jitka Konáriková, riad. školy