Domov

ZRPŠ, Rada rodičov

 

Riaditeľstvo OA DMJ Čadca oznamuje rodičom/zákonným zástupcom, že triedne ZRPŠ sa uskutoční dňa 27. 04. 2023 o 16.00 h v učebni podľa rozpisu.

 

Zasadnutie Rady rodičov sa uskutoční v ten istý deň o 15.15 h v učebni A.

 

S programom zasadnutia budú členovia Rady rodičov oboznámení v pozvánke.

 

Ing. Jitka Konáriková, riad. školy