Domov

Žiak Miroslav Poláček postupuje do celoslovenského kola

 

Dňa 9. februára 2021 sa uskutočnilo Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa tento rok konalo on-line kvôli pandemickým opatreniam.

 

Našu OA DMJ reprezentoval žiak druhého ročníka Miroslav Poláček, ktorý zvíťazil v kategórii 2A a zároveň si obhájil minuloročné prvé miesto. Svoje víťazstvo si vybojoval vo veľkej konkurencii viacerých stredných škôl, medzi ktorými boli gymnáziá, hotelové a obchodné akadémie.

 

Po absolvovaní prvej písomnej časti súťaže postúpil Miroslav Poláčekdo užšieho výberu piatich najlepších žiakov, ktorí svoje vedomosti z nemeckého jazyka dokazovali v ústnej časti trojčlennej porote pomocou platformy ZOOM. Súťažiaci sa vyjadrili aj k aktuálnej téme výhod a nevýhod dištančného vzdelávania na odborných školách.

 

Víťazstvu samozrejme predchádzali pravidelné konzultácie žiaka nielen v rámci krúžkovej činnosti, ale aj jeho vlastná aktivita a chuť učiť sa a zdokonaľovať sa v nemeckom jazyku. Keďže žiak našej školy súťažil a pripravoval sa online v čase, keď niektorí študenti strácajú motiváciu a chuť učiť sa povinné predmety, o to viac si ceníme jeho účasť a víťazstvo na olympiáde v nemeckom jazyku.

 

Víťazovi srdečne blahoželáme, tešíme sa z jeho úspechu a držíme palce v celoštátnom kole!

 

Autor: PaedDr. Mária Miníková