Domov

ŽIAČKA OA DMJ ČADCA OCENENÁ NA SLEZSKEJ UNIVERZITE

 

Slezská univerzita v Opave, Obchodno-podnikateľská fakulta v Karvinej, každoročne organizuje pre žiakov stredných škôl v Českej republike a na Slovensku súťaž o najlepšiu esej. Aj v tomto školskom roku mali žiaci stredných škôl možnosť napísať esej na jednu zo štyroch súťažných tém a vyjadriť tak svoj postoj k danej problematike a svoje názory. Práce žiakov boli v každej kategórii hodnotené odbornou komisiou a prvé 3 najlepšie z nich boli ocenené.

 

Naša žiačka IV. B triedy bilingválneho (slovensko – anglického) štúdia Klaudia STOLÁRIKOVÁ napísala esej na tému: „Prečo je dôležité starať sa o rodinné financie.“. V konkurencii 73 žiakov stredných škôl obsadila so svojou prácu krásne 2. miesto.

 

O svojich pocitoch a motívoch zúčastniť sa súťaže hovorí aj žiačka osobne: „Do súťaže som sa zapojila s radosťou, nakoľko som už mala skúsenosť. Témou finančnej gramotnosti a rodinného rozpočtu som sa zaoberala už minulý školský rok v rámci stredoškolskej odbornej činnosti. Pri vypracovaní eseje na zvolenú tému som sa snažila čo najlepšie využiť nadobudnuté vedomosti a spracovať ich čo najzaujímavejším spôsobom. Som veľmi rada, že som sa umiestnila medzi tromi najúspešnejšími žiakmi, vyhrala som krásnu cenu a navštívila príjemné priestory Opavskej univerzity, kde som spoznala milých ľudí. Určite každému odporúčam zapojiť sa do takejto súťaže a nebáť sa ukázať svoje vedomosti.“

 

Klaudii srdečne blahoželáme, ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov.

 

Autorka: Ing. Mária Kullová