Domov

ZÁJAZD LONDÝN, WINDSOR, PARÍŽ

 

V termíne od 15. 06. – 21. 06. 2020 sa uskutoční zájazd do Londýna, Windsoru a Paríža. Žiaci, ktorí sa chcú zúčastniť, musia mať zákonným zástupcom podpísanú záväznú prihlášku a priniesť ju spolu s prvou splátkou v stanovených termínoch Mgr. Badžgoňovej alebo PaedDr. Staníkovej. Bližsie informácie sú priložené v záväznej prihláške a informačnom letáku. 

 

Informačný leták vo formáte PDF

 

Záväzná prihláška na stiahnutie