Domov

WORKSHOP FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – FINANČNÁ SLOBODA

 

V rámci jednodňového workshopu (dňa 24. 01. 2019 a 25. 01. 2019) mali žiaci posledného ročníka študijných odborov obchodná akadémia a obchodná akadémia – bilingválne štúdium možnosť posunúť sa k finančnej gramotnosti opäť „trošku inak“, hrou Finančná sloboda – byť súčasťou fiktívnej rodiny, tridsať rokov riešiť rôzne životné situácie a správne alebo nesprávne „voliť“ v snahe finančne zabezpečiť nielen seba, ale aj svojich blízkych, a to pod vedením lektora spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko, pána Martina Tomčalu.

 

Autorka: Ing. Anna Masláková