Domov

VIANOČNÁ AKADÉMIA 2018

 

K Vianociam na obchodnej akadémii tradične patrí vianočná akadémia. Tento školský rok nebol výnimkou. Dňa 21. 12. 2018 sa konala v Dome kultúry v Čadci Vianočná akadémia, ktorú si pre všetkých študentov a učiteľov pripravili zástupcovia z jednotlivých tried. Hoci sme stredná škola s ekonomickým zameraním, v programe sa predstavili talentovaní herci, speváci, ale aj tanečníci a moderátori.

 

Moderovania sa ujali A. Kavická a Ľ. Krkoška z 3. C, ktorí svojimi vtipnými vstupmi uvádzali jednotlivé scénky.

 

Vianočnú atmosféru a zmysel darovania daru z lásky nám priblížili A. Kavická a Ľ. Krkoška z 3. C vo vianočnom príbehu Vianočný dar. L. Prachniarová zo 4. A nám zaspievala anglickú pieseň Halo, 1. B, 1. A a 3. B predstavili svoj spevácky talent v piesňach 1. B – Šťastné a veselé, 1. A – A want I for Christamas a 3. B – Šťastie, zdravie.

 

Moderným tancom roztlieskali celú sálu mažoretky z 3. A – sestry Adriána a Barbora Bobotové.

 

Humornými scénkami nás rozosmiali 2. C v scénke Malý Mirko, 4. B – v divadelnej pantomíme Muž v domácnosti a 2. A v súťaži 2. A (ne)má talent, v ktorom sa netradičným tancom „poledance“ predstavila študentka z 2. A J. Chmurčiaková.

 

Na záver Vianočnej akadémie sme si vychutnali obdivuhodné herecké výkony 4. A triedy v modernej rozprávke Popoluška.

 

Úvahy o zmysle a posolstve Vianoc pre súčasného človeka si pripravili triedy 3. C a 3. B. Vianočnú akadémiu ukončila svojim príhovorom pani riaditeľka Ing. Jitka Konáriková.

 

Naša Vianočná akadémia mala aj charitatívny rozmer. Hosťami na našej vianočnej akadémii boli aj deti z Detského domova z Horného Kelčova so svojou pani vychovávateľkou, ktorým pani riaditeľka odovzdala sladkosti a finančnú hotovosť, ktorú naši žiaci vyzbierali predajom vianočných koláčov.

 

Ďakujem všetkým talentovaným účinkujúcim študentom za krásnu vianočnú akadémiu a tešíme sa na ďalšiu vianočnú akadémiu v novom školskom roku.

 

Autor: PaedDr. Mária Miníková