Domov

Úspech mladých podnikateliek z OADMJ Čadca na medzinárodnom veľtrhu

 

Kríza spôsobená dôsledkami šírenia koronavírusu Covid – 19 zasiahla aj mnohé súťaže a podujatia, organizované s dlhodobou tradíciou pre žiakov a budúcich mladých podnikateľov.

 

Jednou z takýchto súťaží je aj medzinárodný veľtrh cvičných firiem. K veľkému potešeniu mnohých žiakov, učiteľov a priaznivcov start-upov sa dňa 24. marca 2022 opäť otvorili brány veľtrhu cvičných firiem v Ostrave, ktorý sa tento rok konal prezenčne pod názvom „Ostravský veletrh příležitostí“. Na veľtrhu súťažilo celkom 30 cvičných firiem z Českej republiky a zo Slovenska.

 

Našu školu reprezentovali žiačky 5. A triedy: Natália Holeščáková, Michaela Srogoňová, Alica Svrčková a Nikola Jašurková. So svoju cvičnou firmou BURNYEAT,s.r.o. – výroba a predaj jedlej čokoládovej sviečky dievčatá súťažili v mnohých súťažných kategóriách zameraných na propagáciu, marketing, schopnosť predať podnikateľský zámer a presvedčiť potenciálneho zákazníka o unikátnosti produktu.

 

V silnej konkurencii obsadili krásne 2.miesto v kategórii „Najlepšia prezentácia cvičnej firmy.“ Dievčatá tak ukázali, že nadobudnuté vedomosti z odborných ekonomických predmetov a anglického jazyka vedia aj prezentovať pred verejnosťou a získali jedinečnú skúsenosť potrebnú pre ich ďalšie uplatnenie sa ako v štúdiu tak aj v pracovnom prostredí.

 

Dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 

Autorka: Ing. Mária Kullová