Domov

ÚRADNÉ HODINY

 

O Z N A M

 

ÚRADNÉ HODINY – STÁLA SLUŽBA - PRE ŽIAKOV

 

A VEREJNOSŤ SÚ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

 

V PRACOVNÝCH DŇOCH V ČASE

 

OD 10.00 H DO 11.00 H – HORNÝ VCHOD (SLUŽOBNÝ).

 

ŽIACI 2.-5. ROČ. SA PREUKÁŽU ŽIACKYM PREUKAZOM!

 

ŽIACI 1. ROČ. SA PREUKÁŽU ROZHODNUTÍM O PRIJATÍ. 

 

Sekretariát OA DMJ