Domov

Triedne ZRPŠ

 

Triedne ZRPŠ

 

Riaditeľstvo OA DMJ Čadca oznamuje rodičom/zákonným zástupcom, že triedne ZRPŠ sa uskutoční dňa 23. 11. 2023 v učebni podľa rozpisu (bude vyvesený na vchodových dverách)

 

 - 1. ročník - o 15.00 h

 - 2. – 5. ročník - o 16.00 h

 

Zasadnutie Rady rodičov sa uskutoční v ten istý deň o 15.20 h v učebni A.

 

S programom zasadnutia budú členovia Rady rodičov oboznámení v pozvánke.

 

Ing. Jitka Konáriková, riad. školy