Domov

Trestnoprávna zodpovednosť mládeže, šikanovanie a kyberšikanovanie

 

Žiaci 1. ročníka absolvovali v mesiaci september 2021 cyklus prednášok spojených s besedami s Mgr. Janou Zlochovou, preventistkou OR PZ v Čadci.

 

Témy:

1. Trestnoprávna zodpovednosť mládeže

2. Šikanovanie akyberšikanovanie

 

Verím, že vzhľadom na aktuálnosť tém, boli prednášky pre žiakov zaujímavé a prínosné.

 

Autor: RNDr. Renáta Koniarová