Domov

Štátna skúška na OA

 

Dňa 22. apríla 2024 vybratí žiaci zo 4. A, 4. B, 4. C a 5. A absolvovali Štátnu skúšku z písania na počítači a korešpondencie.

 

Štátna skúška pozostávala z 10-minútového odpisu na rýchlosť a presnosť, vypracovania obchodného listu a tabuľky.

 

Examinátorkou bola RNDr. Eva Zajacová.

 

Štátnu skúšku úspešne vykonalo 19 žiakov.

 

Srdečne blahoželáme!

 

Autorka: Ing. Jana Večeríková