Domov

Slávnostné otvorenie Zelenej oddychovej zóny

 

Vo štvrtok 18. novembra 2021 sme v súlade s protiepidemiologickými opatreniami slávnostne otvorili zrekonštruované priestory bývalého Bylinkového raja, ktorý sme v duchu hesla Keď od únavy voláš S. O. S., oddýchni si v Z. O. Z. premenovali na Zelenú oddychovú zónu. Pozvanie prijala i pani riaditeľka Ing. Jitka Konáriková, ktorá po povzbudivých slovách slávnostne prestrihla pásku a potešila nás aj chutnými a voňavými darčekmi. Táto aktivita je súčasťou enviroprojektu Vdýchnime nový život „zabudnutým“ priestorom školy. Výzvu Enviroprojekt 2021 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, zapojilo sa doň 396 škôl z celého Slovenska, komisia napokon v júni 2021 vybrala 27 najlepších, medzi nimi i ten náš.

 

Autorky projektu si stanovili cieľ posilniť u žiakov pozitívny vzťah k ochrane a zveľaďovaniu prírody prostredníctvom zážitkového učenia v exteriéri školy – v Prírodnej školskej záhrade, i v interiéri – v Zelenej oddychovej zóne. Environmentálne témy sú v našej škole populárne, veď už jedenásty rok sme aktívni v projekte Zelená škola.

 

Najskôr sme spoločným úsilím žiakov, učiteľov, nepedagogických zamestnancov i Mesta Čadca za dva dni na školskom pozemku dotvorili malú oázu zelene – Prírodnú školskú záhradu, ktorá bude slúžiť na vyučovanie v prírode, občasné zásobovanie školskej jedálne ovocím a pestovanie byliniek na prípravu čaju v Zelenej oddychovej zóne.

 

Následne sme začali s úpravou interiéru bývalej jazykovej učebne, neskôr tzv. Bylinkového raja, z ktorého sme vyčarovali Z. O. Z.. Návštevníci uvidia nový koberec, sedacie vaky, skrinky, stolík, kanvicu, svetielka, projekty s environmentálnou témou, prírodné dekorácie i fotografie z priebehu realizácie projektu. Neformálne prostredie na realizáciu aktivít Zelenej školy, ale i na oddych s knihou z otvorenej knižnice a so šálkou čaju (napríklad aj z vysadených byliniek). Priestor bude v priebehu novembra v rámci workshopu doplnený výtvarnými a fotografickými prácami našich žiakov. Miestnosť možno využiť aj na „hodiny so šálkou čaju“, krúžkovú činnosť, na iné komorné mimoškolské aktivity, počas veľkej prestávky a voľných hodín v rámci eliminácie stresu. 

 

O rekonštrukciu a estetické dotvorenie nového priestoru sa najviac zaslúžili dievčatá z 2. A Laura Kyzeková, Karolína Petráková, Simona Ruceková, Lea Střítecká, Simona Tkadlecová a piataci Peter Beňuš, Bruno Hažík a Matúš Hroš.

 

O oba vybudované priestory sa bude starať Zelená škola, aby mohla prepojiť teoretické environmentálne vedomosti s praxou.

 

Tešíme sa, že spoločnými silami sme zatraktívnili časť priestorov našej školy. Dúfame, že sme sa stali environmentálnou a estetickou inšpiráciou pre všetkých, ktorí našu školu navštevujú i navštívia.

 

Autori: PaedDr. Emília Černeková, Mgr. Marta Kubalová