Domov

Školský piškvorkový turnaj – 6. ročník

 

Dňa 8.10.2021 členovia ŽŠR zorganizovali pre našich žiakov 6. ročník školského piškvorkového turnaja, ktorého sa zúčastnilo 32 súťažiacich.

 

Ocenenými žiakmi boli: Bruno Hažik, 5.A – prvé miesto, Tomáš Zachar , 4.C – druhé miesto. Mathias Tekel, 2.C – tretie miesto.

 

Pokračovaním školského piškvoriek sú dve oblastné online kolá, do ktorých sa prebojovalo 15 žiakov. Postupujúci budú pokračovať v súťaži na krajskom kole v Banskej Bystrici a záver je Grantfinále v Brne.

 

PišQworky organizujú študenti Masarykovej univerzity a tento rok bude prebiehať ich 13. ročník.

 

Verím v zdarný priebeh celej súťaže a chcem zároveň poďakovať členom ŽŠR za zvládnutie rýchlej prípravy, organizácie turnaja a žiakom za disciplinovanosť a fair play hru.

 

Autor: Mgr. Marcela Šavelová, koordinátor ŽŠR