Domov

ŠKOLSKÉ PRETEKY V PÍSANÍ NA POČÍTAČI

 

Dňa 21. júna 2022 sa na našej škole uskutočnili školské preteky v písaní na počítači.               

 

Na pretekoch sa zúčastnilo 17 žiakov z 1. B, 1. C OA a 2. A OA BŠ. Súťaž pozostávala              

z 10-minútového odpisu na rýchlosť a presnosť.

                                   

 

Výsledková listina 1. B, 1. C OA + 2. A OA BŠ

 

 

 

 

                         Autorka: Ing. JanaVečeríková