Domov

ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE CVIČNÝCH FIRIEM

 

Dňa 18. 06. 2019 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže cvičných firiem. Zúčastnilo sa ho 7 firiem.

 

Žiaci odprezentovali svoj projekt pred odbornou porotou v zložení: Ing. Erika Padychová, Ing. Jana Večeríková a Ing. Zuzana Faťarová.

 

Predmetom hodnotenia bola prezentácia podnikateľského nápadu, propagačný materiál, logo, slogan, katalóg, plagát, vizitky a menovky.

 

Porota rozhodla o nasledovnom poradí:

1. miesto – firma WallPrint, s. r. o. – 3. C2 (Erika Malíková, Vanessa Tomčiaková, Stanislava Strýčková, Marián Blaha),

2. miesto – firma Folk Costumes, s. r. o. – 3. C1 (Tatiana Čierňavová, Natália Šušková, Izabela Čagalová, Adela Biháryová),

3. miesto – firma Green Fairy, s. r. o. – 3. C2 (Aneta Cudráková, Nikola Jarošová, Andrea Mesarošová, Adriána Spišiaková, Samuel Kuka).

 

Víťazom srdečne gratulujeme!

 

Autor: Ing. Jana Večeríková