Domov

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

 

Dňa 09. 12. 2020 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.

 

Tento rok sa olympiáda konala netradične cez online aplikáciu ZOOM.

 

V kategórii 2D si študenti preverili svoje schopnosti a vedomosti gramatickým testom, čítaním s porozumením a komunikačnými úlohami na dané konverzačné témy.

 

Študenti našej školy, ktorí majú nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk, dosiahli tieto výsledky:

 

2 D kategória:

1. MIESTO: MIROSLAV POLÁČEK (2. C)

2. MIESTO: MÁRIA ORAVCOVÁ (4. B)

3. MIESTO: EMA PRIŠČOVÁ (4. C)

 

Do okresného kola postupujú víťazi z 1. a 2. miesta, ktoré sa bude konať 20. 01. 2021.

 

Víťazom blahoželáme!

 

Autor: PaedDr. Mária Miníková