Domov

SHOW YOUR TALENT - PREZENTÁCIA

 

Po úvodnom zaškolení realizačného tímu našu školu neminul krok číslo 2 – oboznámenie žiakov s programom „Show Your Talent“. A tak sa počas dvoch dní (08. 10. – 09. 10. 2020) 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 2. B a 3. A mali možnosť dozvedieť, čo všetko môžu zažiť a zmeniť za niekoľko mesiacov. Po aktivite s názvom „iskra“, ktorou si prešla každá trieda, si jednotlivé skupiny žiakov mohli vypočuť prezentáciu v podaní bývalého žiaka našej školy Lukáša Hrošovského, ktorý u nás tento program vedie a Dávida Maslena, ktorý má na starosti marketing. Prerozprávali nám aj príbehy žiakov z iných škôl, prechádzajúcich si úskaliami programu „Show Your Talent“. Padlo tam hneď niekoľko kreatívnych nápadov, ktoré vyzerali byť nereálne, no očividne opak bol pravdou.

 

Okrem toho sa naši žiaci dozvedeli niečo aj o teste (metodika Gallup), ktorý vie naozaj dôveryhodne zistiť talenty, a tak je jednoduchšie upriamiť pozornosť na dané nadanie a snažiť sa o jeho rozvoj a zdokonalenie. Výhodou je, že naši žiaci ako členovia tímov by práve tento test získali zadarmo. Taktiež zistili, čo všetko by ich v rámci tohto programu čakalo, čo by preto museli urobiť, no a samozrejme, aké výhody by ich po celom procese neminuli. Určite to hneď niekoľko kreatívnych hláv nadchlo a radi by sa zapojili. Dostali preto informácie o tom, kde a ako sa prihlásiť a koľko majú času. Všetkých zapojených žiakov bude čakať výberové konanie (realizované on-line) pred výberovou komisiou, kde budú odpovedať na položené otázky. Na základe toho si komisia vyberie šestnástich žiakov, ktorí vytvoria štvorčlenné tímy a prejdú si množstvom nezabudnuteľných zážitkov, a taktiež získajú skúsenosti, ktoré im pomôžu sa v živote lepšie uplatniť.

 

Na záver takejto prezentácie čakala každú triedu posledná úloha, a to opísať program jedným alebo dvoma slovami. Padli tam názory, ako napríklad kreatívne, inovatívne, veľmi inšpiratívne, niečo nové, z čoho usudzujem, že to určite nejedného študenta zaujalo. Teraz už stačí iba vypísať prihlášku, ktorú je možné odoslať do 15. 10. 2020 a pripraviť sa na vlnu nových skúseností, ale určite aj priateľstiev či výziev, na ktoré budeme s radosťou všetci spomínať.

 

Autor: Dominika Lajčáková