Domov

SHOW YOUR TALENT

 

PROGRAM „SHOW YOUR TALENT“

 

Ako škola sme dostali príležitosť zapojiť sa do programu s názvom „Show your talent“, ktorého realizátorom je OZ TEAM, CVČ – JUNIOR a mimovládna organizácia SYTEV, ktorú vedie náš bývalý žiak Lukáš Hrošovský.

 

Program spočíva vo vytvorení 4 skupín po 4 žiakoch, pričom úlohou každej skupiny bude vypracovať svoj vlastný projekt zameraný na riešenie potrieb školy. Tento program bude trvať 6 mesiacov (október 2020 – apríl 2021). Počas nich študenti budú môcť spoznať seba samých, objaviť svoje talenty, schopnosti, svoje silné i slabé stránky a pracovať na osobnom rozvoji. Účastníkmi programu nie sú len žiaci, ale aj učitelia, ktorí sú súčasťou žiackych tímov a zúčastňujú sa na všetkých aktivitách.

 

06. 10. 2020 sa na OA DMJ v Čadci konalo úvodné zaškolenie, určené najmä pre žiakov, ktorí vytvoria tzv. realizačný tím – Adela Koščaliková (2. A), Dominika Lajčáková (3. A), Laura Pošteková (3. A) a Matúš Hroš (4. A). Školiteľmi boli Lukáš Hrošovský, Jaroslav Dodok, Marián Hríň a Ing. Romana Trnková, riaditeľka zo SPŠ dopravnej vo Zvolene.

 

Do realizačného tímu sú zapojené aj naše vyučujúce Mgr. Kristína Bednárová, Mgr. Marcela Šavelová, Mgr. Lucia Badžgoňová a Ing. Katarína Bebejová.

 

Na úvod sme sa vzájomne predstavili a povedali niečo o sebe. Aby nám to šlo ľahšie, veľmi kreatívnym spôsobom sme si vybrali karty s obrázkami, ktoré mali znázorňovať naše pocity, nálady, či vlastnosti. Po takomto zoznamovacom začiatku, pri ktorom sme sa vzájomne zblížili, nás čakala aktivita spojená s dojmami. Spočívala v rozdelení všetkých prítomných do dvojíc, pričom každý dostal papier s otázkami a bez toho, aby páry medzi sebou komunikovali, sme si mali domyslieť, ako by asi partner odpovedal. Tento spôsob viedol k tomu, aby sme sa o sebe dozvedeli trochu viac aj z iného hľadiska.

 

Po pauze a úvodnom zoznámení nasledovala prednáška o tom, ako približne bude tento projekt vyzerať. Veľmi ma zaujalo najmä to, že to nebude jednorazová aktivita, a taktiež aj myšlienka, že jednotlivé projektové tímy medzi sebou nesúťažia, práve naopak, majú spoločný cieľ. Počas zaškolenia nás navštívila aj pani riaditeľka, ktorá projekt podporila. Okrem toho prebrala aj dekrét, ktorý nielen ju, ale aj nás príjemne prekvapil. Spoločne sme si vypočuli základné informácie, týkajúce sa výberu ostatných žiakov do projektov, nasledujúcich workshopov. Jednotlivé udalosti boli zreteľne zaznačené aj na „časovej osi“ a v tento deň našou poslednou úlohou bolo už len prestrihnúť pásku.

 

A tak sa z veľkého očakávania stalo naozaj príjemné zaškolenie, pri ktorom sme si rozdelili úlohy a s radosťou sa tešíme na žiakov, ktorí sa do projektov zapoja, aby využili nielen svoju kreativitu, ale aby sa posunuli aj v tom, či im robí najväčší problém.

 

Autor: Dominika Lajčáková